Is gehoorbescherming verplicht volgens de Arbowet in 2024?

Het is niet altijd duidelijk wat wel en wat niet verplicht is. In dit artikel maken wij duidelijk wat in 2024 verplicht is volgens de Arbowet.

Op de werkplaats bij Frans

In de dynamische wereld van arbeidsveiligheid is het essentieel om bij te blijven met de laatste richtlijnen en wetgevingen om de gezondheid en het welzijn van werknemers te waarborgen. Een aspect dat altijd prominent aanwezig is in de discussie over arbeidsgezondheid, is gehoorbescherming. Maar is het dragen van gehoorbescherming eigenlijk verplicht volgens de Arbowet in 2024?

Het gevaar van gehoorschade op de werkplek

Te veel geluid op de werkplek kan leiden tot blijvende gehoorschade, een probleem dat niet alleen het welzijn van werknemers aantast, maar ook de productiviteit en veiligheid op de werkplek in gevaar brengt. Lawaaislechthorendheid is een vorm van gehoorschade die onomkeerbaar is en ernstige gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van leven van werknemers.

Wetgeving en verplichtingen

Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht om maatregelen te treffen ter bescherming van het gehoor van hun werknemers. Maar wat houdt dit precies in? De wet legt enkele belangrijke regels vast met betrekking tot geluid op de werkplek:

  • Bij dagelijkse blootstelling aan een dosis boven de 80 dB(A) moet de werkgever gehoorbeschermers beschikbaar stellen.
  • Wanneer werknemers dagelijks worden blootgesteld aan geluidsniveaus boven de 85 dB(A), zijn zij verplicht gehoorbeschermers te dragen.
  • Bij overschrijding van de grenswaarde van 87 dB(A) moet onmiddellijk actie worden ondernomen om het geluidsniveau te verlagen.

Daarnaast moeten werkgevers hun personeel voldoende voorlichten over de gevaren van geluid en hebben werknemers recht op regelmatige gehoortests om de effectiviteit van genomen maatregelen te controleren.

Maatregelen ter voorkoming van gehoorschade

Preventie is altijd de beste aanpak als het gaat om arbeid gerelateerde gezondheidsproblemen. Werkgevers kunnen verschillende maatregelen treffen om schadelijk geluid op de werkplek te verminderen, waaronder:

  • Gebruik van stillere machines en productiemethodes.
  • Plaatsen van machines in geluiddempende kasten of werknemers laten werken in geluiddempende cabines.
  • Regelmatig onderhoud van materieel om onnodig lawaai te voorkomen.
  • Beperking van de blootstellingsduur aan geluid door bijvoorbeeld rotatieschema’s of job rotation.

Als deze preventieve maatregelen niet afdoende zijn, is het verplicht om gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking te stellen aan werknemers. Denk bijvoorbeeld aan oorkappen, oordopjes of otoplastieken!

In 2024 blijft het beschermen van het gehoor van werknemers een prioriteit volgens de Arbowet. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te bieden en maatregelen te treffen om gehoorschade te voorkomen.

Door te voldoen aan de wetgeving en effectieve preventieve maatregelen te implementeren, kunnen werkgevers niet alleen de gezondheid en veiligheid van hun werknemers waarborgen, maar ook de productiviteit en het welzijn op de werkplek bevorderen. Gehoorbescherming is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een investering in de toekomst van uw bedrijf en uw medewerkers.